GenCancer ประกันมะเร็ง เจอ จ่าย จบ รับค่ารักษาหลักล้าน - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

1-Gen Health Lump Sum

ประกันมะเร็ง Gen Cancer

จุดเด่นของประกันมะเร็ง GenCancer

hilight_1
ตรวจพบมะเร็งทุกระยะรับเงินก้อนทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท
hilight_2
รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน)
hilight_3
เบี้ยประกันประกันโรคร้ายตัวนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*
hilight_4
คนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งคุณก็สามารถทำประกันโรคร้ายได้หากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เคยเป็นหลังอายุ 50 ปีขึ้นไป

รายละเอียด

GenCancer ประกันมะเร็งจากเจนเนอราลี่ “เจอ จ่าย จบ” ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ รับเงินล้านไว้รักษา แม้คนในครอบครัวจะเคยเป็นโรคมะเร็ง คุณก็ยังสามารถทำประกันโรคมะเร็งได้หากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือพี่น้องของคุณเคยเป็นโรคมะเร็งหลังอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งประกันมะเร็ง GenCancer ตัวนี้มาพร้อมกับแผนความคุ้มครองที่พร้อมให้คุณเลือกสูงสุดถึง 1,000,000 บาท นอกจากนี้แล้วการซื้อประกันโรคมะเร็งจากเจนเนอราลี่นั้นยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

รายละเอียดความคุ้มครองของประกันมะเร็ง GenCancer

 • เจอ จ่าย จบ ค่ารักษามะเร็ง ประกันโรคมะเร็งมีแผนความคุ้มครองให้เลือกสูงสุด 1,000,000 บาท
 • รับเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจเจอมะเร็งครั้งแรก ไม่บังคับให้ต้องนอนโรงพยาบาล สามารถเลือกแนวทางรักษาได้อย่างอิสระ
 • ความคุ้มครองครอบคลุมทุกชนิดทุกระยะ เมื่อตรวจพบครั้งแรก ทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้น มะเร็งผิวหนัง)
 • รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน) และยังมีค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำ (Second Opinion) ให้อีก 10,000 บาท
 • แม้มีคนที่ครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็ง คุณก็ยังสามารถทำประกันมะเร็งได้ ถ้าพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือพี่น้องของคุณ เคยเป็นหลังอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริง (เฉพาะในส่วนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ) สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ค้นหาและเปรียบเทียบแผนที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย สะดวกเวลาไหนก็ทำได้ ราคาดี จ่ายสบายนานถึง 10 เดือน
 • สามารถซื้อประกันมะเร็งออนไลน์กับเราได้อย่างสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย และใช้เวลาไม่นาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://genth.page.link/pXjY

*หมายเหตุ โปรโมชั่นนี้สำหรับเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกัน กรณีที่รับการวินิจฉัยโรคครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็ง
 • รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพข้างต้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 25,000 บาท (ทั้งนี้เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท)  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง